Skip to content

Oefenen met aardrijkskunde en natuuronderwijs voor groep 8

Beantwoord de volgende 30 vragen en klik dan onder op de webpagina op Toets nakijken.

De toetsvragen:

1.

Unicef helpt kinderen en hun familie in moeilijke situaties. Welke hulp hoort in dit rijtje niet thuis?


2.

In de jaren zestig kwamen er veel mensen uit Zuid-Europa werken in West-Europa. We noemden deze mensen


3.

Dit heeft een slechte invloed op de voedselkringloop in een sloot.


4.

Deze Nederlandse provincie is ontstaan nadat de Zuiderzee werd afgesloten door een dijk.


5.

Er ligt een magnetisch geworden schroevendraaier naast een kompas. De naald van het kompas wijst naar


6.

Voor een vakantie in een rustig gedeelte van Spanje ga je naar


7.

Je springt van de hoogste plank in het zwembad. Wat is de reden dat je direct naar beneden valt?


8.

In deze toeristische attractie draag je zelfs bij 25 graden Celsius nog een jas:


9.

In de nationale parken in Afrika leven grote zoogdieren. Welke hoort in dit rijtje niet thuis?


10.

Geluid dat terugkaatst noemen we echo. Welk dier maakt hier gebruik van?


11.

Wie helpt er niet mee aan het verteren van het afval in het bos?


12.

De hoofdstad van Zwitserland is


13.

De koudste bewoonde plek op aarde vind je in


14.

De zaden van erwten en bonen worden beschermd door een


15.

De Noordkaap hoort bij


16.

Mijn kantoor staat in Heerenveen. Vaak bezoek ik klanten in andere plaatsen in Friesland. Dat noem je


17.

In de steden van dit land woont meer dan de helft van de mensen in sloppenwijken:


18.

Sommige dieren verlaten direct na de geboorte hun nest. Welk dier is zo`n `nestvlieder`?


19.

De grootste oorzaak van de ontvolking van een gebied is


20.

Wat wordt niet door schimmels opgeruimd?


21.

Je laat een ketel met water een poosje doorkoken. Waaraan in de keuken zie je dat er waterdamp ontstaat?


22.

Wat is niet waar over de voortplanting bij planten?


23.

Waardoor wordt het natuurgebied de Waddenzee vooral bedreigd?


24.

Welke instantie is door een aantal Europese landen opgericht om beter te kunnen samenwerken?


25.

In de zomer trekken vooral mensen naar de Alpen die houden van


26.

Welke van deze producten is niet gemaakt van aardolie?


27.

Canada is een rijk land dankzij zijn


28.

Welke zin past bij de steppe?


29.

Welke persoon maakt geen gebruik van de wind als energiebron?


30.

Welk voorwerp bezit geen veerkracht?


Aanbevolen bij deze toets:

Oefenen met aardrijkskunde en natuuronderwijs voor groep 8

De Visual Steps-boeken

Direct aan de slag / Stap-voor-stapinstructies / Begrijpelijke inhoud